HRİSTİYANLAR İZMİR DE Mİ HACI OLUYORLAR?(EFES)

Değerli okular sizler için ve tabi yeni şeyler öğrenmeyi sevdiğim için gittiğim İzmir seyahatim de çok dikkat çekici bilgiler edindim. Öncelikle hepimizin bildiği üzere, İslam’ın hac merkezi Mekke’dir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir.” Ayetiyle Kâbe’nin kutsal mabet olduğu vurgulanır. Biz Müslümanlar Kâbe’yi tavaf edip Arafat’ta vakfe yaparak hac ibadetini yerine getirir. Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri) için sana (Kâbe’ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin; sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi tavaf etsinler.” ayetinden insanları hac yapmak üzere Mekke’ye davet eden ilk peygamberin İbrahim olduğu anlaşılmaktadır. Hz. İbrahim, haccın usullerini tespit ederek Kâbe’nin her yıl ziyaret edilmesini sağlamış ve oğlu Hz. İsmail’i orada bırakıp Filistin’e dönmüştür. O tarihten sonra gelen peygamberler ve ümmetleri de Kâbe’yi ziyaret etmişlerdir.

Peki Hristiyanlıkta Hac kavramı nasıl oluyor? Hristiyanlıkta hac kavramı İslam’dakinden biraz farklıdır. İncil’de bu konuda bazı kısımlar bulunmaktadır. Mesela bazı kısımlarda Rabbinin gösterdiği yere git denmiş, bazı kısımlarda İsrail toprakları hedef gösterilmiş, bazı kısımlarda Kenan ülkesi hac için tercih edilmiştir. Dolayısıyla Hristiyanlık inancında Hac bir yeri ziyaret etmek gibi olabileceği gibi, ruhsal manada çekilen ıstırap da olabilir.

Peki  daha can alıcı soruya yaklaşalım Hristiyanların Hac Merkezi neresidir? Hristiyanlar Hac Amacı ile Kudüs, Efes ve Roma’yı ziyaret ederler. Ancak hacı olmak için 3 yerden, sadece 1 tanesine gitmeleri yeterlidir. Bildiğiniz üzere mesnevi dinler birbirlerine çok benzerler, bir ortak özellikte mezheplerdir. Dolayısı ile Hristiyanlık Hac Merkezinin neresi olduğu noktasında Hristiyanlar arasında fikir ayrışmaları olmuştur. Mesela Roma Katolik kilisesi, Hristiyan dünyasında daha çok siyasi nüfus elde edebilmek için, Roma kentini hac merkezi ilan etmiştir. Kudüs’e hacı olmak için giden Hristiyanları çekmek için bir takım teşviklerde bulunmuşlardır. İlk Meryem kilisesinin İzmir-Efes’te İnşa edilmesi, M.S. 1. Yüzyılın ikinci dörtlüğünde, Meryem Ana’nın bu kentte yaşamış olmasından gelmektedir. Bu nedenle Meryem Ana Kilisesi, Hristiyanlar için kutsal hac merkezlerinden bir tanesi olmuştur. Avrupa’dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden hala ülkemize hacı olmak için gelen Hristiyanlar vardır.

Peki merak ediyor musunuz? Ülkemize gelen Hristiyanlar, ülkemiz de veya diğer böleler de ne şekillerde hacı oluyorlar? Hac için bir tapınağa veya kutsal mekâna gelen Hristiyan, niyetlenmiş olduğu hac ibadetini birkaç şekilde yerine getirebilir. 1.’si Bedeni Dua: Bu dua, yüzüstü yere kapanma, elleri çapraz bağlama gibi hareketlerle yerine getirilir. 2.Sesiz Tövbe de bulunma: Çıplak ayaklarla, yavaş yavaş dizlerinin üzerine çökerek yapılır. 3.Su Kullanma: Suya temas ederek veya sudan faydalanarak yapılmış olan bir ibadet modelidir. 4.Olarak Ayak egzersizlerini çoğaltarak yapılan bir ibadet modeli ile Hacı olma ve Tanırının rızasını kazama amacı güdülür.

Sevgili okurlar, gezilerimden veya yaşamın için aldığım bilgileri sizlerle paylaşarak belki bir ihtimal, sizlere de faydalı olabilme gayreti içerisindeyim. Bu yazı da aslında 2 temel şeyi öğrendik, birincisi namaz, oruç, yıkanma gibi ibadet modelleri dinimiz İslam’da olduğu gibi Hristiyanlıkta da var. Hatta Musevilik(Yahudilik) dinin de var. 2. Olarak ise güzel ülkem, Türkiye’de Hristiyanların hacı olabilecekleri kutsal alanlar bulunmakta. Benim tavsiyem, Türkiye dindar Hristiyanları ülkemize çekmek içmek için birbirinden özel programlar, turlar düzenleyebilir. Burada, ülkemiz deki tur şirketlerine çok büyük işler düşmektedir. Bu hafta da benden bu kadarlık, gelecek hafta görüşünceye dek, esen kalın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz